دوره حاکمیت فناوری اطلاعات براساس Cobit

COBIT، چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری بنگاه است. اطلاعات و فناوری بنگاه بدین معنی است که بنگاه صرف نظر از اینکه پردازش اطلاعات و فناوری در کجای بنگاه رخ می‌دهد، این کار را برای دستیابی به اهداف خود در جایگاه مناسب قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات و فناوری محدود به واحد فناوری اطلاعات سازمان نیست، اما قطعا آن را در بر می­گیرد.

چارچوب COBIT، تمایز مشخصی را میان حاکمیت و مدیریت ایجاد می­کند. این دو شاخه دانش، فعالیت­های مختلفی را در بر می­گیرند، مستلزم ساختارهای سازمانی مختلفی هستند و اهداف متفاوتی دارند. در این ویدئو به طور خلاصه به بررسی چارچوب COBIT 5 پرداختیم و سعی شده است عناوین ذیل که شاکله اصلی چارچوب را تشکیل می دهند، در ارائه پوشش داده شود.

7 چالش فناوری اطلاعات

 • نگرش درست و غلط به IT
 • تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات
 • چارچوب COBIT5
 • تاریخچه چارچوب
 • به روش ها
 • کاربردها

  COBIT، چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری بنگاه است. اطلاعات و فناوری بنگاه بدین معنی است که بنگاه صرف نظر از اینکه پردازش اطلاعات و فناوری در کجای بنگاه رخ می‌دهد، این کار را برای دستیابی به اهداف خود در جایگاه مناسب قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات و فناوری محدود به واحد فناوری اطلاعات سازمان نیست، اما قطعا آن را در بر می­گیرد.

  چارچوب COBIT، تمایز مشخصی را میان حاکمیت و مدیریت ایجاد می­کند. این دو شاخه دانش، فعالیت­های مختلفی را در بر می­گیرند، مستلزم ساختارهای سازمانی مختلفی هستند و اهداف متفاوتی دارند. در این ویدئو به طور خلاصه به بررسی چارچوب COBIT 5 پرداختیم و سعی شده است عناوین ذیل که شاکله اصلی چارچوب را تشکیل می دهند، در ارائه پوشش داده شود.

  7 چالش فناوری اطلاعات

 • نگرش درست و غلط به IT
 • تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات
 • چارچوب COBIT5
 • تاریخچه چارچوب
 • به روش ها
 • کاربردهایCOBIT
 • اصول COBIT5
 • 7 توانمندساز COBIT5
 • آبشار اهداف کلان
 • ارتباط با سایر چارچوب ها
مطالب مرتبط