دوره برنامه نویسی سمت سرور به زبان PHP

دوره برنامه نویسی سمت سرور به زبان PHP

تاریخ شروع :
دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰
یکشنبه و سه شنبه ۱۸ تا ۲۰

دوره به صورت مجازی برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.


گواهی معتبر از سوی مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس اعطا می شود.

لینک ثبت نام : https://learning.cert.pgu.ac.ir/courses/php-basics

مطالب مرتبط