دوره آموزشی برنامه نویسی سمت سرور با node.js

💎 دوره کاربردی برنامه نویسی سمت سرور با Node.js

♦️♦️زمان برگزاری به دوم بهمن ماه تغییر کرد♦️♦️

👨🏼‍🏫 مدرس دوره:
علی نجاتی
مدرس مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس

📅 زمان برگزاری دوره:

▪️ *از شنبه ۲ بهمن ماه به مدت ۲۴ جلسه دوساعته *
▪️ *شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ *

🕯️ سرفصل مطالب کارگاه

▫️Node.Js
▫️ Express.js
▫️ NoSQL MongoDB
▫️ Basics of frontend (html,css)
▫️restAPI

ارایه گواهی معتبر (با تایید مدرس دوره)

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد و شرکت برای عموم علاقه مندان امکان پذیر است.

🔗 لینک ثبت نام:

https://karafarini.pgu.ac.ir/event/63

مطالب مرتبط