خدمات مرکز پژوهشی آپا دانشگاه خلیج فارس

img
img
img
img
shape
shape

طراحی و برنامه نویسی سایت

طراحی و برنامه نویسی سایت

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید

طراحی و برنامه نویسی سایت

تست نفوذ وب اپلیکیشن

تست نفوذ و ارزیابی وب اپلیکیشن ها

تست نفوذ شبکه

تست نفوذ و ارزیابی شبکه های کامپیوتری

تست نفوذ موبایل

تست نفوذ و ارزیابی موبایل

بالا